Komunikat prasowy

04.09.2018

Polscy importerzy chcą płacić w juanach

Dostawcy towarów z Chin coraz częściej przyjmują od swoich polskich partnerów biznesowych zapłatę w ich lokalnej walucie. Takie rozwiązanie jest opłacalne także dla polskich przedsiębiorstw.

 

Szybko rosnące zainteresowanie polskich firm handlem z Państwem Środka spowodowało, że w sierpniu zostało zorganizowane spotkanie dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych tamtejszym rynkiem. Śniadanie Ekonomiczne przygotowane przez Ebury i Chińską Radę Promocji Handlu Zagranicznego spotkało się z dużym zainteresowaniem polskiego biznesu. Pojawił się na nim gość specjalny – Isabel Ye, szefowa rynków dalekowschodnich w Ebury.

Ekspertka podkreśliła, że aktualnie coraz więcej chińskich dostawców preferuje rozliczania transakcji handlowych z polskimi partnerami w juanie chińskich (CNY). Isabel Ye tłumaczyła, że jest tak m.in. dlatego, że gdy konkretne przedsiębiorstwo produkcyjne z Państwa Środka zaopatruje się w towary do wytwarzania gotowych produktów w Chinach to wtedy najczęściej płaci krajowym partnerom w lokalnej walucie. Podobnie jest w przypadku kosztów za wynajęcie magazynów, pensji dla pracowników, itd.

Dodatkowo, gdy chiński dostawca otrzymuje zapłatę w lokalnej walucie jest mniej narażony na ewentualne zawirowania na rynku walutowym. To wszystko sprawia, że gdy polski przedsiębiorca oferuje zapłatę w juanie to często może liczyć na korzystniejsze warunki niż w przypadku rozliczeń w dolarach lub euro.

Ekspertka zasygnalizowała przedstawicielom polskich firm handlujących z Chinami, aby aktywnie proponowali swoim chińskim dostawcom rozliczania się w juanie. Jest to o tyle istotne, że wiele chińskich firm wciąż nie zdaje sobie sprawy, że ich europejscy partnerzy mogą płacić w walucie Państwa Środka.

 

Nietypowa waluta

Podczas spotkania z polskimi przedsiębiorcami została omówiona także specyfika chińskiej jednostki płatniczej. W przypadku tej dalekowschodniej waluty nie wystarczy wiedza nt. „klasycznych” czynników wpływających na kurs, takich jak polityka banku centralnego, czynniki polityczne, sentyment do gospodarki wśród uczestników międzynarodowych rynków finansowych, czy aktualna sytuacja makroekonomiczna. W przypadku Chin należy zdecydowanie mocniej zgłębić specyfikę chińskiej gospodarki i jej systemu finansowego.

Juan chiński jest nietypową walutą – oczywiście z europejskiej perspektywy – m.in. ze względu na zmiany wprowadzone w 2015 r. przez Ludowy Bank Chin (ang. The People's Bank of China, PBoC). Wówczas PBoC zdecydował się na rezygnację z częściowego powiązania kursu juana chińskiego z dolarem amerykańskim, na rzecz utrzymywania juana na w miarę stabilnym poziomie w relacji do ważonego koszyka walut.

Od czasu zerwania z dotychczasową polityką kursową, decydenci Ludowego Banku Chin skupili się na utrzymywaniu stabilnego juana względem wspomnianego koszyka walut. Wagi poszczególnych walut w koszyku zostały ostatnim razem zaktualizowane w grudniu 2016 r. Obecnie koszyk składa się w 22% z dolara amerykańskiego (USD), w 16% z euro (EUR), w 12% z jena japońskiego (JPY), w 11% z wona południowokoreańskiego (KRW) oraz z dwudziestu innych walut, których waga w koszyku odpowiada udziałowi kraju emitującego daną walutę w wymianie handlowej z Chinami.

Pozytywną stroną tych zmian jest fakt, że w ich efekcie chińska waluta nabiera coraz istotniejszego znaczenia w handlu zagranicznym. To również może stworzyć szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej tym spośród polskich przedsiębiorców, którzy już teraz w handlu z tamtejszymi partnerami przejdą na rozliczenia bezpośrednio w chińskiej walucie.

 

Prognozy, ryzyka, nowe szanse

Na spotkaniu Ebury i Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego przedsiębiorcy byli szczególnie zainteresowani – poza wyjaśnieniem specyfiki chińskiej waluty – perspektywami jej kursu.

Analitycy Ebury przedstawili swoje prognozy, w których zakładają, że w krótkim okresie spodziewają się korekty kursu pary USD/CNY, po której powinno nastąpić niewielkie osłabienie juana względem dolara. Następnie – w dłuższym terminie – eksperci Ebury prognozują stabilizację kursu CNY. Bank centralny Chin powinien zaakceptować krótkookresowe osłabienie chińskiej waluty względem dolara amerykańskiego, zważywszy na przewagę, jaką taka sytuacja daje Chinom w obliczu perspektywy wojny handlowej. Głównym ryzykiem dla prognozy gospodarczej dla Chin i juana jest nadal scenariusz, w którym wojna handlowa między USA i Chinami nabiera charakteru „totalnego”.

W swojej prognozie Ebury spodziewa się na koniec 2018 r. następujących poziomów kurów walutowych: USD/CNY 6,7; EUR/CNY 7,75; CNY/PLN 0,54.

Jak już zostało wspomniane, głównym ryzykiem dla juana jest możliwość zaognienia konfliktu handlowego na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Jest to szczególnie groźne, bowiem aż 20% dochodów z eksportu tego kraju pochodzi z USA. Przypomnijmy, że w marcu prezydent Trump wprowadził odpowiednio 25-procentowe cło na import stali oraz 10-procentowe na import aluminium. Nieco później Stany Zjednoczone ogłosiły kolejne cła łącznie na kwotę 50 mld USD (których większa część weszła w życie i wywołała analogiczną odpowiedź chińskich władz). Następnie amerykańska administracja zagroziła również wprowadzeniem kolejnych ceł na chińskie produkty o wartości 200 mld USD. W opinii ekspertów Ebury perspektywy realnych szkód dla gospodarki oraz przede wszystkim utrzymująca się niepewność, zaczęły objawiać się w postaci osłabienia juana i mogą odbić się na wzroście gospodarczym kraju w kolejnych kwartałach. Jednym z kluczowych elementów tej sytuacji mają być rozmowy dotyczące przyszłych relacji handlowych, które właśnie zapowiedziały USA oraz Chiny.

Z pozytywnych informacji, szczególnie istotnych z perspektywy polskiego importera, warto wskazać na fakt, że chiński eksport nadal jednak radzi sobie stosunkowo dobrze. Wartość eksportu w juanie rosła w każdym miesiącu od listopada 2016 r. W lutym br. był on aż o 30% wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Dodatkowo Isabel Ye na spotkaniu z przedsiębiorcami podkreśliła także, że chiński rząd coraz chętniej wspiera także import towarów do Państwa Środka. To duża szansa dla polskich eksporterów. Warto, aby z niej skorzystali.

 

                                                                                   - Jakub Makurat

 Jakub Makurat, dyrektor generalny Ebury w Polsce, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze usług i rynków finansowych. Jest zaangażowany w rozwój handlu zagranicznego polskich firm oraz ich ekspansję międzynarodową. Wcześniej pracował w międzynarodowych instytucjach finansowych, gdzie współpracował z klientami w wielu aspektach zarządzania finansami.

 

O Ebury

Ebury to międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – pomaga im rozwijać biznes na rynkach zagranicznych, eliminując bariery w obszarze rozliczania transakcji walutowych oraz zarządzania ryzykiem walutowym. Ebury umożliwia transakcje w ponad 140 walutach, w tym wielu walutach odległych krajów (m.in. rupia indyjska, chiński juan, real brazylijski, thajski bat, meksykańskie peso) oraz dostarcza rewolucyjne rozwiązania w handlu zagranicznym, dotychczas niedostępne dla polskich firm.

Precyzyjnie dobierając instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko kursowe, Ebury zwiększa bezpieczeństwo dochodów i chroni marżę przedsiębiorców. Analizy i zestawy użytecznych informacji przekazywane codziennie przez analityków Ebury zapewniają przedsiębiorcom komfort i możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu własnego biznesu.

Ebury to zespół niemal 300 specjalistów posiadających bogate doświadczenie na światowych rynkach finansowych pracujących w 4 biurach: Londynie, Amsterdamie, Madrycie i Warszawie. Własne centrum IT w Maladze (Hiszpania) dostarcza klientom bezpieczne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym najwyższej jakości platformę online.

Zaawansowana technologia stosowana w Ebury usprawnia proces rejestracyjny i transakcyjny oraz umożliwia dostęp do największych dostawców płynności. Ebury współpracuje m.in. z Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale, Citi Bank i ABN-AMRO.

Firma zrealizowała dotąd transakcje o łącznej wartości ponad 7 mld funtów (ok. 40 mld złotych). Ebury za każdym razem głęboko analizuje biznes każdego z klientów, co umożliwia precyzyjne poznanie ich potrzeb, zaoferowanie usług „skrojonych na miarę” i zapewnienie spersonalizowanego kontaktu (dedykowany specjalista). Do tej pory firma obsłużyła ok. 5 tys. europejskich eksporterów i importerów.

Gwarancją bezpiecznej współpracy z Ebury jest działalność pod nadzorem FCA (brytyjski odpowiednik KNF), w tym status Autoryzowanej Instytucji Płatniczej. Ebury podlega przepisom prawnym Urzędu Skarbowego i Celnego Jej Królewskiej Mości (HM Revenue and Customs). Ebury ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi biznes i stosunki gospodarcze pomiędzy krajami. W Polsce Ebury jest członkiem i aktywnie współpracuje z British Polish Chamber of Commerce.

Załączniki komunikatu

TwitterinPeopleChat