Komunikat prasowy

11.10.2017

NOBILI PARTNERS edukuje razem z CFA Society Poland

Tematyka danych niefinansowych i ich raportowania wywołuje coraz większe zainteresowanie różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym. Jednym z najprężniej działających jest stowarzyszenie CFA Society Poland, które zaprosiło m.in. Piotra Bieżuńskiego, prezesa NOBILI PARTNERS, aby wprowadził osoby posiadające prestiżowy tytuł CFA w świat nowych obowiązków.

Szkolenie „Nowe obowiązki sprawozdawcze – raportowanie danych niefinansowych. Praktycy dla praktyków” odbyło się 4 października w biurowcu Rondo 1. Warsztaty składały się z trzech części. W pierwszej z nich, Piotr Bieżuński opowiedział licznie przybyłym o nowych obowiązkach informacyjnych, które będzie musiała wypełniać duża grupa spółek giełdowych (a także i innych przedsiębiorstw). Prezes NOBILI PARTNERS mówił m.in. o szczegółach znowelizowanej w styczniu ustawy o rachunkowości, które przedsiębiorstwa zostały objęte nowymi regulacjami, elementach z których powinno się składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych, czy też standardach raportowania. Piotr Bieżuński wyjaśnił także jak wykorzystać zmiany w ustawie o rachunkowości do podniesienia jakości raportowania rocznego i przedstawił najlepsze praktyki rynkowe. 

W kolejnej części szkolenia Łukasz Makuch, prezes The SUSTAINERS, mówił o odpowiedzialnym biznesie, popierając swoją prelekcję licznymi przykładami. Odniósł się również do raportowania niefinansowego i korzyściach z wyjścia poza minimum ustawowe. W ostatniej części warsztatów – panelu dyskusyjnym – do Piotra Bieżuńskiego i Łukasza Makucha dołączyła Magdalena Łapsa, portfolio manager z PZU Asset Management. Trójka ekspertów rozmawiała na temat czekających nas zmian oraz licznych wyzwaniach stojących przed ponad 300 spółkami w obszarze nowych obowiązków prawnych, regulujących raportowanie danych niefinansowych. Rozmowę moderował dr Robert Sroka, menedżer z Ernst & Young.

Podczas szkolenia pojawiło się wiele pytań ze strony uczestników, którzy mieli możliwość wymiany myśli z ekspertami – zarówno w części oficjalnej, jak i w jak zwykle ciekawych dyskusjach kuluarowych.

 

NOBILI PARTNERS jest ekspercką firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu corporate brokingu dla polskich i zagranicznych spółek publicznych i prywatnych. Do obszaru naszych kompetencji należą relacje inwestorskie, doradztwo z obszaru compliance, raportowania oraz wypełniania obowiązków informacyjnych, komunikacja korporacyjna, doradztwo transakcyjne i strategiczne, business design a także zarządzanie komunikacją w korporacyjnych sytuacjach kryzysowych. Eksperci NOBILI łączą doświadczenie uzyskanie w ostatnich kilku latach dla kilkudziesięciu firm polskich i zagranicznych przy realizacji ponad 100 projektów.

Załączniki komunikatu

TwitterinPeopleChat