Komunikat prasowy

22.11.2016

NOBILI PARTNERS już po raz trzeci o relacjach inwestorskich na Kongresie Obligacji Korporacyjnych

W prelekcji wygłoszonej pierwszego dnia Kongresu Piotr Bieżuński, prezes NOBILI PARTNERS przedstawił wyniki trzeciej edycji unikalnego badania relacji inwestorskich prowadzonych przez emitentów obligacji, które są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.

 Podczas swojego wystąpienia Piotr odniósł się także odniósł się do gruntownych zmian w obszarze obowiązków informacyjnych, które weszły w życie od lipca 2016 r. wraz z Rozporządzeniem MAR (Market Abuse Recomendation). Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez NOBILI regulacje nie wpłynęły w zauważalny sposób na częstotliwość publikowanych przez spółki, które wyemitowały obligacje notowane na rynku Catalyst.

 Trzecia już edycja Kongresu Obligacji Korporacyjnych jak zwykle była doskonałą okazją do spotkania i wymiany poglądów z ekspertami posiadającymi praktyczną wiedzę na temat wszelkich aspektów rynku obligacji. Wśród prelegentów znaleźli się kluczowi menedżerowie i eksperci takich instytucji i spółek jak m.in. Fitch Polska, Haitong Bank, Credit Value Investments, KBC TFI, Pioneer Pekao TFI, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, mBanku Hipotecznego i NOBILI PARTNERS.

 

TwitterinPeopleChat