Komunikat prasowy

15.12.2016

Jakość komunikacji spółek z inwestorami na rynku Catalyst nadal szwankuje

Znamy wyniki już trzeciej edycji badania relacji inwestorskich spółek notowanych wyłącznie na rynku Catalyst[1].

15% spółek z tej grupy emitentów nadal nie posiada zasobów WWW dedykowanych inwestorom – jednego z najpopularniejszych narzędzi w komunikacji z uczestnikami rynku. Warto zwrócić uwagę, że w tym obszarze następuje stopniowa poprawa.

W 1. edycji badania w 2014 r. stron dedykowanych inwestorom i obligatariuszom nie posiadało 34% z badanych spółek, a w 2015 r. – 26%.

Jednak największym zaskoczeniem jest fakt, że pomimo obowiązywania od lipca br. istotnych zmian w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych również na rynku Catalyst, związanych z wejściem w życie Rozporządzenia MAR, niemal 1/3 spółek nie zamieszcza informacji poufnych i raportów na swoich stronach internetowych, łamiąc przepisy prawa i  narażając członków zarządów i rad nadzorczych na sankcje.

NOBILI PARTNERS, realizując już trzecią edycję jedynego w Polsce badania relacji inwestorskich (investor relations, IR) prowadzonych przez emitentów papierów wartościowych notowanych na rynku Catalyst, wzięło pod lupę zasoby internetowe - czyli narzędzie powszechnie wykorzystywane przez inwestorów, a przy tym niewymagające znacznych nakładów finansowych.

Analizując wyniki badania warto zwrócić uwagę na fakt, że na rynku Catalyst dominują emitenci, którzy wyemitowali obligacje w trybie tzw. ofert prywatnych (69%). Tj. 31% spółek to emitenci, którzy przeprowadzili choć jedną emisję skierowaną do co najmniej 150 osób lub nieoznaczonego adresata, czyli emisję publiczną. Na podstawie wyników badania można postawić tezę, że emitenci „publiczni” prowadzą bardziej transparentną politykę informacyjną. Przykładowo 83% przebadanych emitentów „publicznych” udostępnia informacje poufne i raporty bieżące na swoich stronach WWW. Emitenci „prywatni” podchodzą do tematu ujawnień znacznie swobodniej – jedynie 63% z nich decyduje się na opublikowanie raportów na stronie internetowej.

Potwierdzają to również wskaźniki udostępniania raportów rocznych i półrocznych (92% v. 67%), raportów biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych (58% v. 30%), jak również danych kontaktowych dla inwestorów (50% v. 37%).

Biorąc pod uwagę dane z ub.r. z jednej strony zaobserwowaliśmy poprawę jakości komunikacji z inwestorami. Już tylko 15% emitentów nie posiada zasobów dedykowanych inwestorom, co w porównaniu do 2014 r., gdzie wynik ten plasował się na poziomie 34%, stanowi zauważalną poprawę, choć nadal budzi zdziwienie. Z drugiej – bardzo martwi natomiast nieznajomość nowych przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych. Bez trudu można znaleźć raporty spółek, które powołują się na niewłaściwe regulacje – komentuje Piotr Bieżuński, Prezes Zarządu NOBILI PARTNERS, firmy wyspecjalizowanej w relacjach inwestorskich, komunikacji korporacyjnej i obowiązkach informacyjnych.

Najgorzej jednak sytuacja wygląda w przypadku wykorzystania profesjonalnych narzędzi IR i wydaje się, że wiele spółek z rynku Catalyst myli aktywność PR z profesjonalnymi relacjami inwestorskimi. Np. na publikację tzw. podstawowych danych finansowych decyduje się zaledwie 31% badanych spółek – dodaje Piotr Bieżuński.

Warto zwrócić uwagę na bardzo niską frekwencję spółek z rynku Catalyst na portalach społecznościowych. Komunikacja z wykorzystaniem social mediów dla wielu wydaje się pomysłem na miarę XXII a nie XXI wieku. Zaledwie 26% emitentów posiada konto na Twitterze, a jedynie 18% aktywnie komunikuje się z otoczeniem z pośrednictwem tego mikrobloga. Nieco lepiej wygląda sytuacja w kontekście Facebooka. Średnio 46% emitentów prowadzi działania w tym serwisie, choć najczęściej zasoby te nie są w jakikolwiek, choć częściowy sposób dedykowane obligatariuszom czy potencjalnym inwestorom.

W badaniu analizowany był również wpływ wejścia w życie Rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation) na ilości publikowanych przez spółki informacji poufnych i raportów. Okazuje się, że zmiany w przepisach dotyczących wypełniania obowiązków informacyjnych nie wpłynęły istotnie na liczbę raportów publikowanych przez spółki. Badana grupa – tj. te same spółki, które w latach 2014, 2015 i 2016 były notowane tylko na rynku Catalyst – w okresie od lipca do października opublikowały odpowiednio 118, 84 i 105 raportów. Dlatego analizując zarówno treści publikowanych informacji poufnych i raportów, jak i zmiany w zakresie ilości publikowanych raportów można postawić tezę, że emitenci nie zmienili istotnie swojej polityki informacyjnej.

O badaniu

Trzecia edycja jedynego w Polsce cyklicznego badania z obszaru relacji inwestorskich prowadzonych przez emitentów obligacji notowanych jedynie na rynku Catalyst. Analitycy NOBILI PARTNERS zbadali internetowe zasoby korporacyjne, w szczególności zasoby dedykowane inwestorom. W 2016 r. badanie przeprowadzono na próbie 39 emitentów.

[1] tj. tych spośród spółek, które wyemitowały obligacje notowane na rynku Catalyst, a których akcje nie są notowane na rynku podstawowym GPW albo rynku NewConnect

NOBILI PARTNERS to firma doradcza wyspecjalizowana w budowaniu długotrwałych relacji spółek i ich właścicieli z otoczeniem, świadcząca usługi w zakresie relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej, a także doradztwa transakcyjnego, obowiązków informacyjnych, korporacyjnych sytuacji kryzysowych oraz przygotowywania materiałów informacyjnych i prezentacyjnych.

Zespół kilkunastu konsultantów, analityków i współpracowników NOBILI posiada profesjonalne doświadczenie wynikające ze zrealizowania ponad 100 projektów, dla podmiotów z Polski jak i z zagranicy, zarówno spółek prywatnych, giełdowych jak i instytucji.

Załączniki komunikatu

TwitterinPeopleChat