Komunikat prasowy

13.07.2016

Wdrażanie Rozporządzenia MAR: Europejski Urząd Nadzoru Giełd I Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowała kolejne Q&A

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (”ESMA”) przygotował dokument zawierający odpowiedzi na pytania (Q&A) dotyczące praktycznych kwestii związanych
z wdrożeniem Rozporządzenia MAR. Dokument został stworzony w celu zapewnienia przejrzystości nowych wymogów w zakresie nadużyć na rynku, które obowiązują w państwach członkowskich UE.

Do tej pory plik został zaktualizowany o dwie sekcje. Pierwsza z nich dotyczy obowiązku zapobiegania i wykrywania nadużyć na rynku, natomiast najświeższa publikacja wyjaśnia zagadnienia związane z okresami zamkniętymi
oraz transakcjami menedżerskimi

 

Pełna treść dokumentu Q&A jest dostępna pod linkiem: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1129_mar_qa.pdf

 

TwitterinPeopleChat