Komunikat prasowy

03.07.2016

Wiele zmian w obowiązkach informacyjnych – od dziś obowiązuje unijne Rozporządzenie MAR

Emitenci akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jak również dopuszczonych do obrotu do alternatywnego systemu obrotu są od dziś zobowiązani do stosowania przepisów Rozporządzenia nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”).

Rozporządzenie, a także kilka innych aktów prawnych przyjętych w ostatnim czasie, wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących spółek giełdowych. Na polskim rynku konsekwencją wejścia w życie nowych regulacji są istotne modyfikacje w obszarze wykonywania obowiązków informacyjnych, czyli raportowania bieżącego i okresowego.

W szczególności zmianie ulega znaczenie informacji poufnej, która stanie się kluczową podstawą dla publikacji raportów publikowanych ad hoc (czyli raportów bieżących). Rozporządzenie MAR wprowadza również znaczne zmiany w zakresie wysokości sankcji w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych przez spółki oraz rozszerza obowiązki związane z transakcjami tzw. insiderów (czyli osób mających dostęp do danej informacji poufnej). Przykładowo znacznej zmianie uległa odpowiedzialność członków Rad Nadzorczych.

 

Zachęcamy do odwiedzin dedykowanej zakładki na stronie internetowej KNF, gdzie zamieszczane są m.in. materiały szkoleniowe oraz Q&A dotyczące nowych regulacji: 

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_kapitalowy_info_dla_podmiotow/mar/mar.html

 

 

TwitterinPeopleChat