Komunikat prasowy

17.02.2016

Eksperci NOBILI PARTNERS na GPW z prelekcją dotyczącą budowania długotrwałych relacji z potencjalnymi inwestorami-obligatariuszami

„Finansowanie rozwoju poprzez emisję obligacji” to temat konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, która odbyła się 17 lutego 2016 roku. Uczestnicy spotkania mieli szanse uzyskać praktyczne informacje związane z procesem emisji obligacji.Prelekcje dotyczyły zarówno zagadnień prawnych, komunikacyjnych jak i finansowych.

Eksperci NOBILI PARTNERS przedstawili prezentację omawiającą które narzędzia należy stosować w tworzeniu przez spółkę-emitenta obligacji środowiska obligatariuszy. Prelekcję wzbogaciły wyniki badań NOBILI na temat jakości relacji inwestorskich prowadzonych przez emitentów obligacji notowanych na rynku Catalyst. Nasi reprezentanci postawili wniosek, że potrzebna jest większa aktywność emitentów obligacji.

Załączniki komunikatu

TwitterinPeopleChat