Komunikat prasowy

22.12.2015

NOBILI PARTNERS o relacjach inwestorskich na Kongresie Obligacji Korporacyjnych

Z przyjemnością podsumowujemy kolejną edycję Kongresu Obligacji Korporacyjnych.

Wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania i wymiany poglądów z ekspertami posiadającymi ogromną, praktyczną wiedzę na temat rynku obligacji. Wśród prelegentów znaleźli się kluczowi menedżerowie i eksperci takich instytucji i spółek jak m.in. Urząd KNF, Fitch Ratings, BondSpot i KDPW, a także Bank Zachodni WBK, JP Morgan, mBank Hipoteczny, Navigator Capital, P4, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polkomtel, TVN, PZU PTE, oraz Union Investment TFI.

W prelekcji wygłoszonej pierwszego dnia Kongresu Piotr Bieżuński, prezes NOBILI PARTNERS przedstawił wyniki drugiej edycji badania relacji inwestorskich prowadzonych przez emitentów notowanych tylko na rynku Catalyst. Podczas swojego wystąpienia Piotr podsumował działania emitentów, a także odniósł się do gruntownych zmian w obszarze obowiązków informacyjnych, które wejdą w życie od lipca 2016 r. wraz z Rozporządzeniem MAR (Market Abuse Recomendation). Regulacje te obejmą również spółki notowane na Catalyst i członków ich władz.

Kontakt dla mediów

Piotr Bieżuński
Piotr Bieżuński
Partner
piotr.biezunski@nobili.pl
NOBILI PARTNERS
tel: +48 605 838 422

TwitterinPeopleChat