Komunikat prasowy

07.10.2015

NOBILI na konferencji Droga na giełdę w praktyce z prelekcją o skutecznej sprzedaży akcji i obligacji

Piotr Bieżuński, Partner w NOBILI PARTNERS wystąpił na konferencji Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Konferencja skierowana była do firm planujących przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) oraz spółek z rynku NewConnect rozważających przejście na rynek regulowany GPW. Liczne grono uczestników stanowili również specjaliści ze spółek już notowanych na GPW, które planują wtórne emisje akcji (SPO).

Podczas prezentacji Piotr omówił w jaki sposób skutecznie przygotować marketing emisji oraz przedstawił analizę NOBILI dotyczącą kosztów promocji IPO. Wskazał także kluczowe czynniki sukcesu akcji promocyjnych ofert publicznych, zarówno IPO jaki SPO, kładąc nacisk przede wszystkim na proces przygotowania equity story

Poza organizatorami prelekcje w konferencji przedstawili przedstawiciele Skarbiec TFI, spółki PCC Rokita, kancelarii prawnej Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, PKF Consult, Domu Maklerskiego Ventus AM, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Nasza prezentacja przedstawiona podczas konferencji jest dostępna na profilu NOBILI na Slideshare http://www.slideshare.net/NOBILI Zapraszamy!

Kontakt dla mediów

Piotr Bieżuński
Piotr Bieżuński
Partner
piotr.biezunski@nobili.pl
NOBILI PARTNERS
tel: +48 605 838 422

Załączniki komunikatu

TwitterinPeopleChat