Komunikat prasowy

26.11.2014

Mocna obecność NOBILI na największej konferencji dedykowanej obligacjom

Z przyjemnością podsumowujemy mocną obecność NOBILI PARTNERS na Kongresie obligacji Korporacyjnych. Piotr Bieżuński, Partner w NOBILI PARTNERS, poprowadził wykład otwierający 2-gi dzień Kongresu Obligacji Korporacyjnych. Podczas wystąpienia przedstawił autorskie badania NOBILI PARTNERS dotyczące komunikacji spółek, których obligacje notowane są na rynku Catalyst (emitentów, dla których ten rynek jest jedynym rynkiem notowań ich papierów wartościowych).

Podczas Kongresu przedstawiciele NOBILI przeprowadzili również warsztaty pt. „Relacje inwestorskie z perspektywy organizatorów emisji oraz spółek-emitentów: dlaczego warto”. W trakcie warsztatów edukowaliśmy m.in. na temat prywatnych i publicznych emisji obligacji, w tym marketingu i akcji promocyjnych tych drugich, a także na temat publicznych ofert „bezprospektowych”. Poruszyliśmy także tematykę IR na rynku długu, investment story (opowieść inwestycyjna) jako kluczowego elementu komunikacji z inwestorami oraz najlepszych praktyk w zakresie przygotowania spółek do wypełniania obowiązków informacyjnych.

Kongres Obligacji Korporacyjnych to jedno z ważniejszych wydarzeń poświęconych rynkowi długu w Polsce. Wydarzenie umożliwia spotkanie profesjonalistów oraz wymianę doświadczeń i czerpania praktycznej wiedzy od ekspertów aktywnych na rynku obligacji przedsiębiorstw, mających znaczący wpływ na kształtowanie się tego rynku. W wydarzeniu wzięło udział niemal 150 uczestników, profesjonalistów reprezentujących instytucje rynku kapitałowego, spółki emitujące obligacje oraz fundusze inwestycyjne. Organizatorem Kongresu Obligacji Korporacyjnych jest CEETA.

Kontakt dla mediów

Piotr Bieżuński
Piotr Bieżuński
Partner
piotr.biezunski@nobili.pl
NOBILI PARTNERS
tel: +48 605 838 422

TwitterinPeopleChat