Komunikat prasowy

20.10.2014

Bank Pocztowy S.A. wspierany przez NOBILI PARTNERS zdobył I miejsce w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report”

Raport Roczny Banku Pocztowego S.A. otrzymał nagrodę główną w dziewiątej edycji konkursu „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przydzieliła nagrody główne w następującej kolejności:

I miejsca: Bank Pocztowy S.A.; Tauron Polska Energia S.A.

II miejsca: ING Bank Śląski S.A.; JSW S.A.

III miejsca: PZU S.A.; Grupa Lotos S.A.

W dziewiątej edycji konkursu Bank Pocztowy S.A. został nagrodzony podwójnie, otrzymując dodatkowo wyróżnienie za najlepsze Sprawozdanie z działalności.

Otrzymane nagrody udowadniają, że mimo, iż Bank jest notowany jedynie na rynku Catalyst, może on skutecznie konkurować z największymi spółkami z rynku akcji.

„The Best Annual Report” jest konkursem niekomercyjnym i służy promowaniu dobrych praktyk wśród spółek dotyczących sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego. Niewątpliwie to dzięki tej inicjatywie możemy obserwować coraz wyższą jakość i standardy raportów rocznych najlepszych emitentów akcji i obligacji.

Kontakt dla mediów

Piotr Bieżuński
Piotr Bieżuński
Partner
piotr.biezunski@nobili.pl
NOBILI PARTNERS
tel: +48 605 838 422

TwitterinPeopleChat