Komunikaty prasowe

19.07.2018

Fintech w praktyce. Co konkretnie mogą zyskać eksporterzy?

Aby lepiej zrozumieć jak ważny dla polskich przedsiębiorców jest rozwój branży fintech, Jakub Makurat – dyrektor generalny Ebury Polska, wyjaśnia na czym polega usługa „Get Paid”.  Od kilku lat coraz głośniej mówi się o „fintechowej rewolucji” (fintech-y to przedsiębiorstwa oferujące usługi finansowe przy wykorzystaniu najnowszych technologii),dzięki której osoby lub przedsiębiorstwa...

15.02.2018

Ebury ze statusem instytucji pieniądza elektronicznego i nowymi rynkami

Ebury Partners, firma oferująca rozliczania transakcji walutowych, otrzymała status instytucji pieniądza elektronicznego. Ebury ma swoje biuro także w Polsce. Dlaczego nadanie statusu instytucji pieniądza elektronicznego firmie Ebury jest tak istotne? Dzięki temu przedsiębiorstwo otrzymało zezwolenie m.in. na administrowanie pieniądzem elektronicznym, a także rozliczania transakcji...

13.01.2017

Dziś Moody’s i Fitch wystawią rating Polsce. Kolejne zawirowania z polską złotówką mogą narazić polskich przedsiębiorców na ryzyko kursowe i straty.

Dwie z trzech najważniejszych agencji ratingowych podejmą decyzję w sprawie oceny wiarygodności Polski. Zaplanowana na dzisiejszy wieczór decyzja wpisuje się w szereg wydarzeń, które przy obecnych zawirowaniach na światowym rynku walutowym mogą narazić przedsiębiorców na ryzyko kursowe, a w konsekwencji straty.

11.02.2016

Obawy o ustawę frankową wpływają na pozycję złotego - komentarz Matthew Ryan, Analityk Ebury

Okres przed kryzysem finansowym w 2007/2008 roku to w Polsce czas zaciągania kredytów we franku szwajcarskim. Niskie oprocentowanie i niski kurs franka spowodowały masowe zainteresowanie zapożyczeniem się w helweckiej walucie, a ryzyko jej aprecjacji nie było w najmniejszym stopniu brane pod uwagę. ...

14.01.2016

Prognoza walutowa dla chińskiego juana (CNY)

O sytuacji na rynkach walutowych w dalszym ciągu decydują luki, które pojawiły się w kluczowych dla gospodarki obszarach. W 2016 r. Rezerwa Federalna prawdopodobnie będzie podnosić stopy procentowe niemal co kwartał w ślad za podwyżką grudniową. Bank Anglii najpewniej również ogłosi podwyżkę w drugiej połowie 2016 r. Natomiast większość pozostałych banków centralnych grupy G10 – zwłaszcza EBC – pozostanie przy polityce luzowania.

TwitterinPeopleChat