Komunikaty prasowe

22.02.2016

Jak (nie)komunikują się emitenci obligacji notowanych na rynku Catalyst - wyniki badania

Aż 1/4 spółek, których papiery wartościowe były notowane w 2015 r. tylko na rynku Catalyst nie posiadała jakichkolwiek zasobów internetowych dedykowanych inwestorom-obligatariuszom. Połowa spółek nie ujawnia na swoich stronach internetowych takich informacji i dokumentów jak struktura własnościowa, skład zarządu czy raporty bieżące opublikowane za pośrednictwem systemu EBI. ...

17.02.2016

Eksperci NOBILI PARTNERS na GPW z prelekcją dotyczącą budowania długotrwałych relacji z potencjalnymi inwestorami-obligatariuszami

„Finansowanie rozwoju poprzez emisję obligacji” to temat konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, która odbyła się 17 lutego 2016 roku. Uczestnicy spotkania mieli szanse uzyskać praktyczne informacje związane z procesem emisji obligacji.Prelekcje dotyczyły zarówno zagadnień prawnych, komunikacyjnych jak i finansowych. ...

11.02.2016

Obawy o ustawę frankową wpływają na pozycję złotego - komentarz Matthew Ryan, Analityk Ebury

Okres przed kryzysem finansowym w 2007/2008 roku to w Polsce czas zaciągania kredytów we franku szwajcarskim. Niskie oprocentowanie i niski kurs franka spowodowały masowe zainteresowanie zapożyczeniem się w helweckiej walucie, a ryzyko jej aprecjacji nie było w najmniejszym stopniu brane pod uwagę. ...

08.02.2016

Już w środę 17 lutego br. w Centrum Giełdowym przy Książęcej w Warszawie, konsultanci NOBILI PARTNERS opowiedzą o finansowaniu rozwoju spółek poprzez emisję obligacji

Konferencja Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych skierowana jest do osób odpowiedzialnych i interesujących się emisjami obligacji w spółkach. W programie m.in. dyskusja panelowa „Emisja obligacji w praktyce”.Opowiemy o budowaniu relacji z inwestorami nabywającymi obligacje, oraz jakości komunikacji prowadzonej przez spółki, których papiery wartościowe są notowane tylko na rynku...

TwitterinPeopleChat