Komunikaty prasowe

03.07.2016

Wiele zmian w obowiązkach informacyjnych – od dziś obowiązuje unijne Rozporządzenie MAR

Emitenci akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jak również dopuszczonych do obrotu do alternatywnego systemu obrotu są od dziś zobowiązani do stosowania przepisów Rozporządzenia nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). ...

22.02.2016

Jak (nie)komunikują się emitenci obligacji notowanych na rynku Catalyst - wyniki badania

Aż 1/4 spółek, których papiery wartościowe były notowane w 2015 r. tylko na rynku Catalyst nie posiadała jakichkolwiek zasobów internetowych dedykowanych inwestorom-obligatariuszom. Połowa spółek nie ujawnia na swoich stronach internetowych takich informacji i dokumentów jak struktura własnościowa, skład zarządu czy raporty bieżące opublikowane za pośrednictwem systemu EBI. ...

17.02.2016

Eksperci NOBILI PARTNERS na GPW z prelekcją dotyczącą budowania długotrwałych relacji z potencjalnymi inwestorami-obligatariuszami

„Finansowanie rozwoju poprzez emisję obligacji” to temat konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, która odbyła się 17 lutego 2016 roku. Uczestnicy spotkania mieli szanse uzyskać praktyczne informacje związane z procesem emisji obligacji.Prelekcje dotyczyły zarówno zagadnień prawnych, komunikacyjnych jak i finansowych. ...

11.02.2016

Obawy o ustawę frankową wpływają na pozycję złotego - komentarz Matthew Ryan, Analityk Ebury

Okres przed kryzysem finansowym w 2007/2008 roku to w Polsce czas zaciągania kredytów we franku szwajcarskim. Niskie oprocentowanie i niski kurs franka spowodowały masowe zainteresowanie zapożyczeniem się w helweckiej walucie, a ryzyko jej aprecjacji nie było w najmniejszym stopniu brane pod uwagę. ...

TwitterinPeopleChat