Komunikaty prasowe

13.07.2016

Wdrażanie Rozporządzenia MAR: Europejski Urząd Nadzoru Giełd I Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowała kolejne Q&A

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (”ESMA”) przygotował dokument zawierający odpowiedzi na pytania (Q&A) dotyczące praktycznych kwestii związanych z wdrożeniem Rozporządzenia MAR. Dokument został stworzony w celu zapewnienia przejrzystości nowych wymogów w zakresie nadużyć na rynku, które obowiązują w państwach członkowskich UE. ...

03.07.2016

Wiele zmian w obowiązkach informacyjnych – od dziś obowiązuje unijne Rozporządzenie MAR

Emitenci akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jak również dopuszczonych do obrotu do alternatywnego systemu obrotu są od dziś zobowiązani do stosowania przepisów Rozporządzenia nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). ...

TwitterinPeopleChat