Komunikaty prasowe

13.01.2017

Dziś Moody’s i Fitch wystawią rating Polsce. Kolejne zawirowania z polską złotówką mogą narazić polskich przedsiębiorców na ryzyko kursowe i straty.

Dwie z trzech najważniejszych agencji ratingowych podejmą decyzję w sprawie oceny wiarygodności Polski. Zaplanowana na dzisiejszy wieczór decyzja wpisuje się w szereg wydarzeń, które przy obecnych zawirowaniach na światowym rynku walutowym mogą narazić przedsiębiorców na ryzyko kursowe, a w konsekwencji straty.

19.12.2016

Finał Szlachetnej Paczki 2016

Jak co roku NOBILI aktywnie angażuje się w pomoc rodzinom i osobom starszym, które często z przyczyn niezależnych od siebie, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Szczególnie w okresie świątecznym podopieczni Szlachetnej Paczki, potrzebują naszego wsparcia oraz poczucia, że nie zostali sami ze swoimi problemami. ...

13.07.2016

Wdrażanie Rozporządzenia MAR: Europejski Urząd Nadzoru Giełd I Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowała kolejne Q&A

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (”ESMA”) przygotował dokument zawierający odpowiedzi na pytania (Q&A) dotyczące praktycznych kwestii związanych z wdrożeniem Rozporządzenia MAR. Dokument został stworzony w celu zapewnienia przejrzystości nowych wymogów w zakresie nadużyć na rynku, które obowiązują w państwach członkowskich UE. ...

TwitterinPeopleChat