Komunikaty prasowe

04.11.2016

AWBUD z kontraktem na kompleksowe prace żelbetowe przy budowie sklepu IKEA w Lublinie

AWBUD, notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana, podpisała umowę z P.A. NOVA – generalnym wykonawcą budowy nowego sklepu IKEA w Lublinie dla IKEA PROPERTY POLAND. Grupa AWBUD odpowiedzialna będzie za wykonanie specjalistycznych prac żelbetowych związanych z budową sklepu oraz przynależnego do niego parkingu.

05.10.2016

Konsorcjum ERBUD S.A. i YARA ENVIRONMENTAL GMBH podpisało znaczącą umowę na roboty budowlane o wartości 63,9 mln zł

ERBUD, jedna z pięciu największych grup budowlanych w Polsce, przy współpracy z YARA ENVIRONMENTAL GMBH wykona budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza dla elektrowni w Szczecinie.

TwitterinPeopleChat