Komunikaty prasowe

05.10.2016

Konsorcjum ERBUD S.A. i YARA ENVIRONMENTAL GMBH podpisało znaczącą umowę na roboty budowlane o wartości 63,9 mln zł

ERBUD, jedna z pięciu największych grup budowlanych w Polsce, przy współpracy z YARA ENVIRONMENTAL GMBH wykona budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza dla elektrowni w Szczecinie.

TwitterinPeopleChat